NL
AT
DE

Zelfontplooiing in werk

Je voelt dat er meer in je zit, maar het komt er niet uit. Je bent van plan om dingen anders te doen, maar komt toch weer in hetzelfde terecht. Je hebt al veel gezocht en gedaan, maar het heeft je niet verder gebracht. Of misschien ben je wel vastgelopen.

Vaak probeer je met je intellect dingen op te lossen of te sturen. Er zijn echter drijfveren die, zonder dat je het weet of wilt, je doen en laten bepalen. Door jezelf, ook op dat niveau, beter te leren kennen, doorbreek je de stagnatie, kun je anders en krachtiger functioneren en/of jouw antwoord vinden.

Kenmerkend voor begeleiding bij Brentjens Ontwikkeling is de combinatie van benodigde diepgang en praktische handelingsalternatieven.


Website door Buro TARGET