NL
AT
DE

Teamontwikkeling

Een team is krachtig, als de leidinggevende en de teamleden, ieder vanuit zijn rol, in hun kracht én in verbinding met elkaar staan. Samenwerking is altijd maatwerk, geen enkele leidinggevende, geen enkel team of organisatie is hetzelfde.

Bij Brentjens Ontwikkeling begint samenwerking daarom altijd met een analyse (de zogenaamde APK Samenwerking). Wat speelt er echt? Wat is er gewenst? Aan bod komen de organisatiecontext, de dynamiek van het team, de individuele teamleden en de rol van de leidinggevende.

Daarna kan een ontwikkelingsprogramma op maat opgesteld worden. Samenwerking kan zowel vanuit een positieve, groeiondersteunende insteek, als vanuit een situatie van stagnatie plaatsvinden.


APK Samenwerking

Wil je als leidinggevende de samenwerking of de ontwikkeling van je team bevorderen of een stagnatie doorbreken, dan is de eerste stap de APK Samenwerking. Bij de APK wordt de organisatiecontext als uitgangspunt genomen en vandaar uit naar de dynamiek en de fase van het functioneren van het team, de rol van jou als leidinggevende(n) en het functioneren van individuele teamleden gekeken.

Wat levert de APK Samenwerking op?
De opbrengst is een heldere analyse van de situatie, met daarin de contouren voor een duurzame oplossingsrichting ('ontwikkelingsprogramma op maat') naar een team met teamleden, die elkaar organisch vinden in het creëren van de gewenste output.

Procesbegeleiding, coaching of trainingsmodules (ook 'on the job') kunnen onderdeel uitmaken van het ontwikkelingsprogramma.
Voorbeelden van trainingsmodules zijn: visieontwikkeling, besluitvorming, efficiënter vergaderen, feedback geven en ontvangen, omgaan met belangentegenstellingen, teamrollen en samenwerkingsdynamiek.


Teamontwikkeling in de bergen

'Tijdens een bergwandeling, komen er spontane gesprekken die in een gewone trainingssituatie niet ontstaan.'

'Ondersteun het team in een organische manier van samenwerken, zodat de leden elkaar makkelijk en natuurlijk (blijven) opzoeken en met plezier en succes aan de doelstelling van het project werken.'

Ook een teamontwikkeling in de Oostenrijkse Alpen behoort tot de mogelijkheden. Zij is bijzonder en geschikt als een helikopterview, tijd om echt ongestoord met elkaar te werken, om elkaar op een ongedwongen manier verder te leren kennen en/of om de teamgeest te versterken, belangrijk is. Afhankelijk van de doelen van het programma kan de fun factor groter of kleiner zijn. Bij de teamopdrachten maken we ook gebruik van de prachtige omgeving. Ook besturen zijn van harte welkom.

Spreekt het je aan?
Spreekt het je aan om op deze wijze naar samenwerking te kijken? Wil je meer weten? Ik kom graag bij je langs om van gedachten te wisselen. Het zal je inspireren, want als je zelf in het systeem zit, is het altijd moeilijker om de patronen te zien.


 

 

 

 


 

 

 

Website door Buro TARGET