NL
AT
DE

Zelfontplooiing

Zelfontplooiing is het ontwikkelingsproces waarin je, stap voor stap, leert om te leven en handelen vanuit je eigenheid. Je loopt wellicht al langer rond met een (lastige) vraag, waarop je het antwoord maar niet vindt. Door te werken aan zelfontplooiing komt het antwoord hierop als vanzelf naar boven. Je talenten verdiepen zich, je krijgt meer zelfvertrouwen, je wordt vitaler en je voelt je gelukkiger. Je bent niet langer toeschouwer van maar wordt deelnemer aan je eigen leven.

Het proces van zelfontplooiing bij Brentjens Ontwikkeling is gebaseerd op de analytische dieptepsychologie. In de kern gaat het om worden wie je van nature bent. De kracht van de analytische dieptepsychologie is dat er, vanuit de diepte, analytisch gekeken wordt. Hierdoor worden
onbewuste drijfveren en patronen, waardoor je telkens in hetzelfde terecht komt, snel doorzien en ontmaskerd.

De concrete aanpak is een combinatie van naar binnen kijken om vervolgens naar buiten toe, in de wereld, resultaten te boeken. Zowel bewustwording, als aanwijzingen voor gedragsaanpassing, zijn daarbij belangrijk. Je wordt in je eigen kracht gezet. Omdat de mens, jijzelf, het instrument bent, biedt deze aanpak ruimte voor inzichten in meerdere levens- en werkgebieden.

Je ontplooit dat wat echt is; jouw natuurlijke zelf.

 

Website door Buro TARGET